T op

 

e-museum
M enu
I ndhold

Har du saltvand i blodet?

Havde søfolkene?

Hvad mødte de?

Hvad så de?

 

Saltvand i blodet er et søstærkt undervisningsmateriale om børn og unges opvækst og rolle i søfartssamfundet fra sejlskibstiden i 1800-tallet og udviklingen frem til vore dages moderne containerskibstid.

 

Søfolk havde, trods det farefulde liv, en enestående chance for at rejse og møde fremmede kulturer, og de små, lokale søfartssamfund kom i kontakt med den globale verden længe før, den blev et velkendt begreb.

 

Saltvand i blodet henvender sig primært til folkeskolens 7.-10.klasse og kan anvendes indenfor fagene dansk, historie og samfundsfag og tværfagligt indenfor disse fag. Læs mere i lærervejledningen.  

 

 

Dette websted er lavet af Øhavsmuseerne.